Referencia Hojas Color   Referencia Hojas Color
4100.01 0-100 Azul   4150.01 0-100 Azul
4100.02
Roja
  4150.02 Rojo
4100.11 100-300 Azul   4150.11 100-300 Azul
4100.12 Roja   4150.12 Rojo
4100.21 300-500  Azul   4150.21 300-500 Azul
4100.22 Roja   4150.22 Rojo
4100.31 500-700  Azul   4150.31 500-700 Azul
4100.32 Roja   4150.32 Rojo
Dimensiones: 28.3-24 cm   Dimensiones: 28.3-37 cm
Descripción: Carpeta encuadernación 28.3-24 cm.   Descripción: Carpeta encuadernación 28.3-37 cm.

 

Referencia Hojas
4200.01 0-100
4200.11 100-300
4200.21 300-500
4200.31 500-700
Dimensiones: 31-24 cm
Descripción: Carpeta encuadernación 31-24 cm. AZUL

 

Referencia Hojas
4200.02 0-100
4200.12 100-300
4200.22 300-500
4200.32 500-700
Dimensiones: 31-24 cm
Descripción: Carpeta encuadernación 31-24 cm. ROJO

 

Referencia Hojas
4250.01 0-100
4250.11 100-300
4250.21 300-500
4250.31 500-700
Dimensiones: 31-37 cm
Descripción: Carpeta encuadernación 31-37 cm. AZUL

 

Referencia Hojas
4250.02 0-100
4250.12 100-300
4250.22 300-500
4250.32 500-700
Dimensiones: 31-37 cm
Descripción: Carpeta encuadernación 31-37 cm. ROJO

 

Referencia Hojas
4260.01 0-80
4260.11 80-250
4260.21 250-400
4260.31 400-700
Dimensiones: DIN 4
Descripción: Carpeta encuadernación DIN 4 cm. AZUL

 

Referencia Hojas
4260.02 0-80
4260.12 80-250
4260.22 250-400
4260.32 400-600
Dimensiones: DIN A4
Descripción: Carpeta encuadernación DIN A4 ROJO

 

Referencia Hojas
4261.01 0-80
4261.11 80-250
Dimensiones: DIN A4
Descripción: Carpeta encuadernación DIN A4 Horizontal AZUL